БУЛ ГЕЙТ ЕООД

Компанията се развива с бързи темпове и все повече разширява дейността си.

“БУЛ ГЕЙТ” ЕООД съзнава социалната си ангажираност и към служителите си, и към обществото. Именно затова се стреми да осигури на служителите си възможности за обучение и кариерно развитие, много добра работна среда и допълнителни социални придобивки.Ако сте високо мотивирани и търсите професионално развитие проверете нашите свободни работни места.


© 2009 webdesign & support:
sitesassistance@gmail.com
Камара на строителите


GlobalGap


Биологично производство


ISO 9001:2000


ISO 14001-2004


ISO 14001-2004


OHSAS 18001-2007


OHSAS 18001-2007